top of page

Udržitelný cestovní ruch 2023

Udržitelný cestovní ruch

 

Cestování je důležité. Nové zkušenosti a mezilidská propojení nás sbližují a pomáhají nám překonávat bariéry. To si však může vybírat svou daň na naší planetě a jejích obyvatelích.

 

Cestovní ruch má významný dopad na celkovou uhlíkovou stopu společnosti. Uhlíková stopa je měřítko emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2), které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny lidskou činností.

 

Cestování přispívá k uhlíkové stopě především díky emisím CO2 z dopravních prostředků, jako jsou letadla, automobily a lodě. Letecká doprava je zvláště známá svým vysokým podílem emisí CO2 na osobu a na ujetou vzdálenost. Dopravní prostředky poháněné fosilními palivy jsou zodpovědné za výrazný podíl emisí skleníkových plynů, které přispívají k globálnímu oteplování. Kromě dopravy mohou cestovní aktivity také ovlivňovat uhlíkovou stopu prostřednictvím spotřeby energie v ubytovacích zařízeních, stravování, využívání vody a dalších služeb. Například luxusní hotely s velkou energetickou náročností mohou mít vyšší uhlíkovou stopu než ekologičtější alternativy.

 

Existuje však i rostoucí povědomí o udržitelnosti v cestovním ruchu a snaze snížit uhlíkovou stopu. Některé způsoby, jak snížit uhlíkovou stopu cestování, zahrnují:

 

  1. Volba ekologičtějších dopravních prostředků: Preferování jízdy vlakem, autobusem nebo elektromobilem místo letadla nebo osobního automobilu může výrazně snížit uhlíkovou stopu.

  2. Cestování místně a udržitelně: Podporování místních ekonomik a komunit tím, že se při cestování vyhýbáme přeplněným turistickým atrakcím a zvolíme menší provozovatele a trasy mimo hlavní turistická místa.

  3. Kompenzace emisí: Mnoho organizací nabízí možnost dobrovolného vyrovnání uhlíkové stopy cestování. To se často děje prostřednictvím finančních příspěvků na projekty, které snižují emise CO2 nebo zachycují uhlík, jako je výsadba stromů nebo podpora obnovitelné energie.

  4. Energeticky úsporné a ekologicky šetrné ubytování: Volba ubytování s důrazem na energetickou účinnost a udržitelné praktiky může snížit negativní dopad na životní prostředí.

 

Je důležité, aby cestovní ruch pokračoval ve snaze snižovat svou uhlíkovou stopu a hledat inovativní způsoby, jak minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Spolupráce mezi cestovním průmyslem, vládami a jednotlivci je klíčová pro dosažení udržitelnější budoucnosti cestování.

 

Pozitivní přístup podnikatelů v cestovním ruchu

 

“Investice do udržitelnosti se v krátkodobém horizontu vyplatila tak, že jsme ušetřili náklady na vodu, energie a potraviny. A navíc z dlouhodobě bude přispívat k vytváření lepšího světa.”

bottom of page