top of page

ITB Berlín a IPK International: Výjezdový cestovní ruch se v roce 2022 téměř zdvojnásobil

ITB Berlin představuje zjištění nejnovějšího World Travel Monitor® od IPK International o globálních trendech odchozího cestování v roce 2022.

V roce 2022 zaznamenal cestovní ruch výrazné oživení. Celosvětově se odchozí cesty meziročně výrazně zvýšily, ale bez opětovného dosažení úrovně z roku 2019. Rozdíly byly patrné s ohledem na jednotlivé kontinenty, destinace a cestovní trhy. Zatímco odchozí cestování v Asii výrazně zaostávalo za úrovní před pandemií, mezinárodní cesty Evropanů a Američanů byly mnohem blíže údajům z roku 2019. V roce 2023 je navzdory všem krizím a nejistotám zájem o cestování do zahraničí trvale vysoký, takže jen velmi málo stojí v cestě tomu, aby se mezinárodní cestovní ruch v roce 2023 dále zotavoval.


Výrazný nárůst odchozích cest v roce 2022

IPK's World Travel Monitor® uvedl, že celosvětově vzrostly odchozí cesty v roce 2022 meziročně o 90 procent, což odpovídá celosvětovému objemu téměř 700 milionů cest v roce 2022. Ve srovnání s odchozím cestováním před pandemií v roce 2019 je to 66 procent. úrovně před krizí. Rok 2022 tak představoval významný obrat směrem k oživení. Při pohledu na jednotlivé kontinenty se však trendy lišily. Mezinárodní cestování z Evropy vzrostlo o 92 procent, ze Severní Ameriky o 87 procent a z Jižní Ameriky o 70 procent. Tato míra růstu vedla k tomu, že se cestování do zahraničí téměř úplně zotavilo nebo dosáhlo tří čtvrtin předchozí úrovně. Mezinárodní cestování z Asie zůstalo výrazně pod čísly z roku 2019, přičemž v roce 2022 stále vykazuje 90% meziroční nárůst. Rozdíl v trendech ve srovnání s ostatními kontinenty byl způsoben především přísnými omezeními politiky Covid v Číně, která je největší zdrojový trh. Cestování tam bylo v roce 2022 nejvyšší v USA, následovalo Německo a Spojené království.


Nejoblíbenější destinace v roce 2022

Co se týče destinací, byly oblíbené zejména sluneční a plážové dovolené v Turecku a Španělsku, které téměř znovu získaly úroveň z roku 2019. Velká Británie také meziročně vykázala vysoké tříciferné tempo růstu nad celosvětovým průměrem. Celkově v roce 2022 dosáhlo mnoho destinací nejvíce zasažených pandemickými omezeními v letech 2020 a 2021 nadprůměrných výsledků. .

Podle Destination Performance Index (DPI) vyvinutého IPK byly v roce 2022 nejoblíbenější cestovní destinací Maledivy. U všech mezinárodních prázdninových cest se World Travel Monitor® zeptal, zda byli cestovatelé s jejich cestou spokojeni, doporučili by ji ostatním a zda se vrátí, a vyhodnotil výsledky. Za vítěznými Maledivami se na druhém a třetím místě umístily Dubaj a Kypr.


ITB Berlin und IPK International: Mezinárodní cestovní ruch v roce 2022 zaznamenal výrazné oživení
ITB Berlin und IPK International: Mezinárodní cestovní ruch v roce 2022 zaznamenal výrazné oživení

V roce 2022 zaznamenal cestovní ruch výrazné oživení. Celosvětově se odchozí cesty meziročně výrazně zvýšily, ale bez opětovného dosažení úrovně z roku 2019. Rozdíly byly patrné s ohledem na jednotlivé kontinenty, destinace a cestovní trhy. Zatímco odchozí cestování v Asii výrazně zaostávalo za úrovní před pandemií, mezinárodní cesty Evropanů a Američanů byly mnohem blíže údajům z roku 2019. V roce 2023 je navzdory všem krizím a nejistotám zájem o cestování do zahraničí trvale vysoký, takže jen velmi málo stojí v cestě tomu, aby se mezinárodní cestovní ruch v roce 2023 dále zotavoval.

Výrazný nárůst odchozích cest v roce 2022 IPK's World Travel Monitor® uvedl, že celosvětově vzrostly odchozí cesty v roce 2022 meziročně o 90 procent, což odpovídá celosvětovému objemu téměř 700 milionů cest v roce 2022. Ve srovnání s odchozím cestováním před pandemií v roce 2019 je to 66 procent. úrovně před krizí. Rok 2022 tak představoval významný obrat směrem k oživení. Při pohledu na jednotlivé kontinenty se však trendy lišily. Mezinárodní cestování z Evropy vzrostlo o 92 procent, ze Severní Ameriky o 87 procent a z Jižní Ameriky o 70 procent. Tato míra růstu vedla k tomu, že se cestování do zahraničí téměř úplně zotavilo nebo dosáhlo tří čtvrtin předchozí úrovně. Mezinárodní cestování z Asie zůstalo výrazně pod čísly z roku 2019, přičemž v roce 2022 stále vykazuje 90% meziroční nárůst. Rozdíl v trendech ve srovnání s ostatními kontinenty byl způsoben především přísnými omezeními politiky Covid v Číně, která je největší zdrojový trh. Cestování tam bylo v roce 2022 nejvyšší v USA, následovalo Německo a Spojené království.

Nejoblíbenější destinace v roce 2022 Co se týče destinací, byly oblíbené zejména sluneční a plážové dovolené v Turecku a Španělsku, které téměř znovu získaly úroveň z roku 2019. Velká Británie také meziročně vykázala vysoké tříciferné tempo růstu nad celosvětovým průměrem. Celkově v roce 2022 dosáhlo mnoho destinací nejvíce zasažených pandemickými omezeními v letech 2020 a 2021 nadprůměrných výsledků. . Podle Destination Performance Index (DPI) vyvinutého IPK byly v roce 2022 nejoblíbenější cestovní destinací Maledivy. U všech mezinárodních prázdninových cest se World Travel Monitor® zeptal, zda byli cestovatelé s jejich cestou spokojeni, doporučili by ji ostatním a zda se vrátí, a vyhodnotil výsledky. Za vítěznými Maledivami se na druhém a třetím místě umístily Dubaj a Kypr. ITB Berlin und IPK International: Mezinárodní cestovní ruch v roce 2022 zaznamenal výrazné oživení Velký zájem o dovolenou – slunce a plážové destinace na prvním místě V roce 2022 byly s tržním podílem 70 procent hlavním důvodem cestování opět cesty na dovolenou a ve srovnání s rokem 2021 vykázaly vyšší růst než služební cesty a dokonce i jiné soukromé cesty. Na trhu služebních cest vykazovaly zejména zájezdy MICE výrazný meziroční vzestupný trend. V roce 2022 byly výlety za sluncem a pláží celosvětově nejoblíbenější dovolenou s více než 90% růstem (celkový podíl na trhu: 35 procent), přičemž pobyty ve městech na druhém místě. Kromě výletů do města přinesly nadprůměrné zisky také okružní jízdy. Dovolená v přírodě (na venkově nebo na horách), která během pandemie zaznamenala značný boom, si i v roce 2022 udržela velkou oblibu a zvýšila svůj podíl na trhu.

Možnosti dopravy a udržitelnost Pokud jde o výběr dopravy, v roce 2022 se ukázaly následující globální trendy: zatímco mezinárodní letecká doprava opět výrazně vzrostla, ve srovnání s rokem 2021 výrazně zaostávala za úrovní před pandemií v roce 2019. Stejně jako v předchozích letech se většina mezinárodních cest uskutečňovala letecky (podíl na trhu : 60 procent). Růst automobilové dopravy byl mírně podprůměrný ve srovnání s rokem 2021. Růst cestování po železnici byl výrazně nadprůměrný. To se odrazilo ve zjištěních průzkumu o udržitelném cestování. Přibližně 20 procent dotázaných tedy uvedlo, že jejich výběr dopravy pro odchozí cestu v roce 2022 ovlivnila udržitelnost / environmentální hlediska. Důležitost tohoto tématu se také odrazila v nové studii IPK NEXT Media založené na pressrelations NewsRadar®, která zkoumala Zprávy mezinárodních médií v kontextu dovolených a cestování v roce 2022. Analyzovala, do jaké míry média informovala o udržitelném cestování. Je vidět, že v roce 2022 média velmi často informovala o aspektech udržitelného cestování. V německých médiích se 25 procent zpráv o cestovním ruchu zabývalo tématem udržitelnosti.

Vyšší cestovní náklady v roce 2022 V roce 2022, zatímco průměrná délka mezinárodní cesty byla téměř stejná jako před pandemií, podle World Travel Monitor® cestovní výdaje na osobu a cestu opět výrazně vzrostly. V roce 2022 byla průměrná útrata za noc a osobu kolem 165 eur. Pobyty se zkrátily – jejich délka dosáhla téměř předpandemické úrovně – v důsledku nadprůměrného nárůstu krátkých přestávek (jedna až tři noci). Ty utrpěly mnohem větší pokles během posledních dvou let pandemie. Nárůst cestovních výdajů byl způsoben především vyššími cestovními náklady v důsledku inflace a snížené dostupnosti letů a služeb. Naproti tomu zjištění World Travel Monitor® neprokázala téměř žádnou změnu v příjmech cestujících v odchozích cestách.


Obnova bude pokračovat v roce 2023 Podle průzkumů IPK bude tento pozitivní trend pokračovat i v roce 2023 a globálně jsou čísla odchozích cest za rok 2019 na dosah, alespoň pokud jde o většinu zdrojových trhů, turistických destinací a trhů. Nejnovější výsledky průzkumu odrážejí prakticky nepřetržitou touhu po mezinárodním cestování v roce 2023. Návštěvníci ITB Berlin Convention 2023 získají další specifické poznatky z oboru. Ve 200 setkáních si více než 400 odborníků vymění názory na aktuální úkoly a výzvy, kterým čelí cestovní ruch v předním think-tanku pro cestovní ruch od 7. do 9. března.

O ITB Berlin a IPK International V rámci dlouholeté úspěšné spolupráce ITB Berlin a IPK letos ITB Berlin opět představuje nejnovější poznatky World Travel Monitor® o mezinárodních trendech v cestování. IPK International je jednou z předních světových poradenských společností v oblasti cestovního ruchu a specializuje se na výzkum, marketing a plánování cestovního ruchu. Pod novým vedením Dennise Pyky od roku 2022 shromažďuje IPK již více než 25 let World Travel Monitor®, nejkomplexnější světovou studii mezinárodního cestovního chování Evropanů, Asiatů, Severoameričanů a Latinské Ameriky. World Travel Monitor® je založen na informacích z více než 60 zemí a zohledňuje více než 90 procent celosvětové poptávky po odchozích cestách. Další informace o IPK International a jejích nových službách naleznete na www.ipkinternational.com . O ITB Berlin a ITB Berlin Convention ITB Berlin 2023 se bude konat jako čistě B2B událost pod heslem ‚Open for Change‘ od úterý 7. března do čtvrtka 9. března. Od roku 1966 je ITB Berlin přední světovou cestovní výstavou. Mezinárodně uznávaný ITB Berlin Convention se bude konat souběžně s výstavou a bude se konat živě na berlínském výstavišti – vybrané sekce budou streamovány na ITBxplore. Další informace jsou k dispozici na www.itb.com a na ITB Newsroom & Social Média .
9 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Nové příspěvky

B2B Travel blog

bottom of page