top of page

Cestovní ruch: trendem roku 2023 je udržitelnost

Nejnovější výzkum v tomto odvětví potvrzuje, že cestovatelé jsou k otázkám životního prostředí více pozorní


www.trueitalianexperience.it/en/

Řím, 9. května 2023 – Udržitelnost je aktuálnější než kdy jindy a lidé si stále více osvojují návyky a životní styl zaměřené na omezení jejich dopadu na životní prostředí . Do tohoto kontextu zapadá i cestovní ruch: ve skutečnosti stále rostoucí počet cestovatelů volí trávit dovolenou podle zásad udržitelnosti a respektu k územím .


Tento trend se odráží v číslech: podle posledních údajů observatoře Swg zveřejněných v březnu tohoto roku by čtyři Italové z pěti byli ochotni zažít udržitelný cestovní ruch, a tak by raději zůstali v certifikované ekologické struktuře stejné náklady. Pokud jde o iniciativy na ochranu životního prostředí, téměř 70 % respondentů ve vzorku je pro omezený přístup a dopravní omezení a 73 % by bylo připraveno obejít se bez aut a používat veřejnou dopravu nebo ekologická vozidla.


Tento trend potvrzují i ​​výsledky studie o dopadu udržitelnosti na italský dodavatelský řetězec cestovního ruchu, kterou provedla společnost Deloitte ve spolupráci s AICEO . Podle údajů shromážděných z tohoto výzkumu 64 % respondentů uvedlo, že dopady změny klimatu je vedly k tomu, aby zvážili cestování udržitelnějším způsobem: procento dosahuje 71 % mezi osobami mladšími 25 let . Vůle přejít k udržitelnému cestovnímu ruchu je vedena zejména snahou chránit území (60 %) a snižovat dopady na životní prostředí prostřednictvím ekologických dopravních prostředků (52 %). Rostoucí pozornost věnovaná udržitelnosti se odráží také v silném oživení cestování vlakem, která v roce 2022 zaznamenala přes 1 milion cestujících denně. Jak se jasně ukázalo na BIT 2023, International Tourism Exchange, Itálie je obzvláště oblíbenou destinací pro zahraniční turisty, jejichž nákupy produktů Trenitalia se v roce 2022 zvýšily o 25 % ve srovnání s období před Covidem.


Možnost rychlého přesunu z jednoho většího města do druhého díky vysokorychlostní dopravě a rozsáhlé nabídce regionálních a meziměstských vlaků přesně reaguje na poptávku po udržitelnějším cestovním ruchu, který je ohleduplný k životnímu prostředí, územím a komunitám.


Takovou pozornost sdílí také True Italian Experience , digitální centrum, jehož cílem je propagovat, šířit a rozvíjet italský turistický trh: cestovní ruch sestávající z jedinečných zážitků založených na vášních a zájmech cestovatelů, vždy s plným respektem k udržitelnosti a sociálnímu principy odpovědnosti. Maurizio Rota, generální ředitel společnosti True Italian Experience , tento závazek potvrzuje:


" Stále více turistů věnuje pozornost otázce udržitelnosti. Výsledkem je, že True Italian Experience nabízí cestovní balíčky navržené k propojení různých italských lokalit pomocí železničního systému. True Italian Experience poskytuje balíčky zaměřené na objevování území, které lze kombinovat s odvětví, jako je cyklistická turistika a elektrická mobilita, aby byla zajištěna intermodální řešení v souladu se zásadami udržitelnosti a sociálního respektu.


True Italian Experience ve skutečnosti věří, že udržitelnost se týká jak životního prostředí, tak společenské odpovědnosti. V důsledku toho naše cestovní balíčky zvýhodňují mladé začínající podniky roztroušené po malých městech po celé zemi, které podporují a rozvíjejí cestovní ruch z digitální perspektivy, která by jinak neměla přednostní přístup na trh. Obzvláště si ceníme turistických podniků, družstev a start-upů přítomných v odlehlých oblastech naší země, které se tak zaměřují na rozvoj udržitelného a šetrného typu cestovního ruchu.“12 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page