top of page

ZÁCHRANNÝ PLÁN CESTOVNÍHO RUCHU ČR COVID 2020

Úvodní slovo


Situace v našem odvětví se dramaticky zhoršuje a bez účinné pomoci ze strany státu se v řádu dní až týdnů spustí vlna insolvencí a hromadného propouštění.


Nemá cenu připomínat význam cestovního ruchu pro naše hospodářství, jeho klíčovou roli v řadě pohraničních regionů a počet pracovních míst, které vytváří, ale chceme Vám sdělit, kde se cestovní ruch nachází právě dnes, po více jak 14 dnech nouzového stavu a po zhruba dvou měsících postupného omezování cestování, které vyvrcholilo uzavřením téměř všech hranic vyspělého světa. Současně v situaci, kdy není zřejmé, jak dlouho ještě nouzový stav a restrikce s ním spojené, potrvají.

Shrnutí situace ke dni 30. 3. 2020:

  • je zavřeno 75 % restaurací, zbývající fungují v nouzovém režimu prodej přes ulici,

  • je zavřeno 90 % hotelů,

  • je zavřeno 80 % lázeňských zařízení, která vytvářejí asi 13 % všech přenocování v zemi,

  • cestovní kanceláře mají zaplaceno v zahraničí na 2,9 mld. Kč u dodavatelů na sezónu 2020. Předplacené služby dodavatelé s ohledem na nařízení místních vlád finančně nevrací;

  • zastavil se celý domácí cestovní ruch, do země nepřijíždí žádní zahraniční hosté,

  • byly zrušeny všechny kongresy, eventy či jiné společenské a kulturní akce,

Propad tržeb zmiňovaných subjektů jenom v měsíci březnu bude ve výši asi 20 mld. Kč. Proti tomu stojí řada plynoucích finančních závazků vůči státu, dodavatelům, bankám, nájemcům a dalším, které budou z větší části ještě nějakou dobu běžet nebo jsou závazkem dlouhodobým. Zhruba v polovině dubna ale přijde závazek ten nejvyšší, a to vůči zhruba 240 tisíci zaměstnancům pracujících v cestovním ruchu - zaplacení mezd a odvodů zdravotního a sociálního pojištění, a to v době, kdy bude už většina zmiňovaných subjektů více jak jeden měsíc bez jakýchkoliv příjmů. Vezmeme-li pro výpočet celkového součtu nákladů na mzdy průměrnou hrubou mzdu v ČR a k nim patřičné odvody, znamená to téměř 10 mld. Kč, které bude potřeba na výplatu mezd v cestovním ruchu v měsíci březnu.

Pomoc, které se nám zatím od státu dostalo, je zoufale nedostatečná. Řada ze zatím schválených opatření, jako jsou odklady daňových záloh nebo započtení ztráty z letošního roku, bude užitečná pro firmy, které nějakým způsobem dokážou přežít. Pro většinu firem z oblasti cestovního ruchu - a pro jejich stovky tisíc zaměstnanců - ale o životě nebo smrti rozhodnou opatření, která vláda dokáže přijmout v řádu několika následujících dní, a která přinesou okamžitou úlevu našich výdajů. Jsme pevně přesvědčeni, že společnou prioritou podnikatelů i vlády musí být zachování pracovních míst a nasměrování veškerých volných prostředků do mezd zaměstnanců. Zatím to ale vypadá tak, že začátkem měsíce dubna bude převedeno již několik tisíc zaměstnanců na úřady práce, protože řada firem není schopná vyplatit březnové mzdy. Dá se předpokládat, že se situaci se zaměstnanci významně zhorší během několika dalších týdnů, protože v tuto chvíli vůbec není zřejmé, kdy je možné očekávat alespoň částečné uvolnění zavřených provozoven.

Vláda deklarovala prioritu zachování pracovních míst, ale program Antivirus tomu zásadně nepřispěje. Režim B, který je platný jenom v měsíci březnu, přispěje maximálně 80 % jenom do výše mediánu platů v ČR, zdravotní a sociální pojištění už plně hradí zaměstnavatel. Maximální výše státního příspěvku je 24 800 Kč. V režimu E je maximální výše státní podpory jenom 9 300,- Kč. Takto koncipovaná podpora bude reálně znamenat příspěvek ze strany státu v průměru pouze 30-40 % Verze 0.0 30.3.2020 Záchranný plán cestovního ruchu ČR COVID 2020 2 celkových mzdových nákladů firem. Firmy v cestovním ruchu zaměstnávají desítky tisíc lidí, jejichž mzda je významně vyšší než medián mezd v ČR, jako jsou kuchaři, obchodníci, marketingoví specialisté, provozní vedoucí, IT experti a programátoři, lázně zaměstnávají doktory, fyzioterapeuty a další střední personál a ty všechny nebudou firmy při delším omezení provozů schopny udržet. Tato minimální pomoc, která je v rozporu s veřejnými přísliby, bude pro většinu firem nedostatečná a zaměstnavatelé tak budou nuceni počty svých zaměstnanců významně redukovat, protože je prostě nebudou mít z čeho platit. K tomu je také potřeba zmínit řadu závazků a povinností, které podnikatel na sebe bere přijetím této podpory od státu.

Většina podniků řádně plní svoje povinnosti vůči státu, odvádí daně a odvětví cestovního ruchu přinese do veřejných rozpočtů každý rok více jak 100 mld. Kč. Proto teď jenom žádáme, aby stát na oplátku pomohl odvětví, které je nejvíce postiženo dopady krize související s pandemií koronaviru. Rakousko, Německo a řada dalších členů Evropské unie podporuje firmy v cestovním ruchu například jednorázovými dotacemi nebo nevratnými půjčkami podle počtu pracovních míst, převzetím až 90 % všech mzdových nákladů na dobu tří měsíců a my jenom žádáme, aby se nám dostalo podobné podpory jako v těchto zemích.

"Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020", který je rozdělen do tří oblastí podle časové nutnosti a který obsahuje návrh opatření, která by byla nutná přijmout v jednotlivých resortech, aby ho bylo možné realizovat. Tento plán budeme průběžně doplňovat a aktualizovat tak, aby zahrnoval jak všechny podstatné oblasti k řešení, tak i návrhy řešení samotné. Jsme přesvědčeni, že bez podpory tohoto plánu ze strany státu se bude cestovní ruch v naší zemí vzpamatovávat hodně dlouho a Česká republika tím ztratí významnou pozici na trhu cestovního ruchu ve světě se všemi možnými negativními důsledky z toho vyplývajícími.


Autoři Záchranného plánu cestovního ruchu ČR COVID 2020.Záchranný plán cestovního ruchu COVID 20
.
Stáhnout • 871KB

FCR_SOCR_dopis vláda_záchrana cestovního
.
Stáhnout • 251KB

22 zobrazení0 komentářů

Comments


Nové příspěvky

B2B Travel blog

bottom of page