top of page

Koronavir dlouhodobě tlumí německý turistický incoming

Aktualizovaná studie společnosti Tourism Economics - předkrizová úroveň bude dosažena teprve v roce 2024 - oživení bude podpořeno volnočasovým cestováním - stabilní konkurenční pozice Německa v Evropě.


Hitlerovo Orlí hnízdo
Ilustrační obrázek, Německo

Následky koronavirové pandemie ovlivní německý turistický incoming déle, než se předpokládalo. K tomuto závěru dospěla aktualizace studie společnosti Tourism Economics, která na žádost Německé turistické centrály (DZT) analyzuje dopad pandemie na 19 nejdůležitějších zdrojových trhů Turistické země Německo.


Na začátku června analytici předpověděli pro celý rok 2020 pokles mezinárodních přenocování v Německu o 46,2 milionů v porovnání s předešlým rokem a pokles příjmů z cestovního ruchu o 17,8 miliardy eur. Na základě nejnovějších dostupných údajů ze začátku října očekává společnost Tourism Economics pokles počtu přenocování o 51,2 milionů na 38,1 milionů a pokles příjmů z cestovního ruchu o 18,7 miliard euro.

Podle aktuálních výpočtů se na konci roku 2023 předpokládá dosažení 86,4 % předkrizové úrovně v roce 2019. Červnová prognóza v tomto časovém bodě přitom předpokládala dosažení 100% úrovně v průběhu příštích čtyř let.

"Současná situace na důležitých evropských zdrojových trzích pro německý turistický incoming, ale také vývoj v německých městech, jasně ukazují, že fáze obnovy bude pravděpodobně trvat roky," vysvětluje Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT. "O to důležitější je nyní prostřednictvím anticyklického marketingu dlouhodobě udržet kontakt se zákazníky a zviditelnit silné stránky Turistické země Německo."

Jan Pohaněl, vedoucí zastoupení DZT pro ČR, k tomu dodává: "Kvůli nepříznivému vývoji pandemické situace v České republice i Německu klademe v rámci našich aktuálních marketingových aktivit důraz zejména na inspiraci - např. v kampani #rajzujeme. Turistická země Německo reprezentuje důležité hodnoty, jako cestování ohleduplné k místním obyvatelům i životnímu prostředí, minimalizace zdravotních rizik na cestách, možnosti bezbariérového cestování a další. Tyto pak musíme i nadále udržovat v povědomí české veřejnosti."

Rychlejší zotavení pro evropské zdrojové trhy

Podrobná prognóza regionů původu potenciálních cestujících do Německa posiluje základní prohlášení z června, že evropské zdrojové trhy se zotaví rychleji než ty zámořské. Pořadí největších zdrojových trhů pro německý incoming zůstává během koronavirové krize stejné: V roce 2020 to bude i nadále Nizozemsko, následované Švýcarskem, Velkou Británií a Rakouskem.

Nicméně dlouhodobější prognózy pro poptávky ze zahraničí jsou mnohem opatrnější, než tomu bylo v červnu tohoto roku. Podle nejnovějších analýz bude Evropa v roce 2023 zaostávat za očekáváním s poklesem o 9,4 % u mezinárodních přenocování a poptávka ze zámoří zůstane s poklesem o 24,6 % jasně v záporné oblasti. V souladu s tím by celková bilance v roce 2023 zůstala záporná s poklesem o 13,6 % a dosažení předkrizové úrovně se jeví realistické nejdříve v roce 2024.

Trh služebních cest před velkými výzvami

Aktualizované analýzy provedené společností Tourism Economics v zásadě potvrzují předchozí předpoklad, že segment služebních cest se zotaví pomaleji než segment volnočasového cestování. Pro rok 2023 jsou prognózy v segmentu služebních cest v současné době s poklesem o 26 % u příjezdů výrazně horší než v případě zotavení volnočasových cest s nárůstem o 5 %.

Německo si udržuje své postavení mezi konkurencí

Podle nejnovějších analýz zaujímá Německo také v čase krize vynikající pozici v konkurenci evropských destinací. Pro rok 2023 předpovídá společnost Tourism Economics pro Německo druhé místo, za Španělskem a před Itálií, Francií a Velkou Británií.

Další informace o současném stavu a dalším vývoji německého turistického incomingu najdete v posledním článku blogu "From the desk of Petra Hedorfer".

5 zobrazení0 komentářů

Comments


Nové příspěvky

B2B Travel blog

bottom of page