top of page

Jižní Čechy navštěvují nejčastěji Pražáci a Středočeši, z cizinců pak Němci a RakušanéNejčastějšími návštěvníky jižních Čech jsou Pražáci a Středočeši. Mezi cizinci, kteří si jihočeský region vybírají jako cílovou turistickou destinaci, pak převažují Němci a Rakušané. Vyplývá to z výsledků nedávno zveřejněné analytické studie Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) zpracované ve spolupráci se společnostmi T-Mobile Czech Republic a CE-Traffic. Analýza vychází z anonymizovaných dat získaných od mobilního operátora za celý rok 2018.

"V loňském roce zamířilo na jih Čech bezmála 6,5 miliónu návštěvníků (turistů / vícedenních návštěvníků + výletníků / jednodenních návštěvníků) z tuzemska i zahraničí a to v poměru 53:47 ze sta ve prospěch domácích. Více než 42,5 procenta z celkového počtu návštěvníků, téměř cirka 2,75 miliónu osob, přitom tvořili Pražáci, Středočeši, Němci a Rakušané," uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Z celkových přibližně 3,4 miliónu domácích návštěvníků pocházel téměř každý druhý z Prahy nebo středních Čech (47,58 %). Mezi zahraniční klientelou se o více než třetinu všech návštěv postarali Němci a Rakušané (37,56 %). V rámci četnosti návštěv domácích i zahraničních návštěvníků vyplynulo z analýzy, že většina z nich navštívila kraj jednou za rok. Délka pobytu v kraji činila u domácích i zahraničních turistů 1 - 2 noci. Nejvíce návštěv bylo dle předpokladu uskutečněno během letních prázdnin, v červenci a srpnu (podíl přes 35% celkových ročních návštěv).

"Všechny nejpočetnější skupiny návštěvníků spojuje blízkost jihočeského regionu, jeho dobrá dostupnost a turistická nabídka. Pro obyvatele Prahy a okolí jsou jižní Čechy lokalitou vyhledávanou nejen jak k jednodenním výletům i víkendovým pobytům, tak i místem, kde rádi tráví svoji především letní dovolenou. Jejich oblíbenými lokalitami jsou je Šumava, Lipensko, Novohradsko a celá oblast podél Vltavy. Němci a Rakušané dávají přednost kratším pobytům v příhraničních oblastech Šumavy, Lipenska, Novohradska a České Kanady. Obecně lze říci, že domácí hosté navštěvovali region častěji a strávili zde delší dobu než cizinci," konstatoval Polášek.

Vedoucí Oddělení blízkých trhů JCCR Ondřej Flemr v této souvislosti připomněl veletržní aktivity JCCR v Německu. S velkým zájmem se jihočeská expozice setkala například v lednu na veletrhu CMT ve Stuttgartu, který navštívilo více než čtvrt miliónu lidí, podobně jako v únoru na mnichovském veletrhu F.RE.E se 150 tisíci návštěvníky či na Freizeit,Touristik & Garten v Norimberku na přelomu února a března, kam dorazilo přibližně 100 tisíc lidí.

"Veletrhy v Německu přilákaly velké množství konkrétních zájemců o dovolenou v jižních Čechách. Potvrdilo se zde, že většina zájemců o dovolenou v jižních Čechách jak z Bavorska, tak i Bádenska-Würtenberska již náš region zná a hledají informace k opakované návštěvě, zajímají se o konkrétní lokality, atraktivity, zážitky a služby," poznamenal Flemr.

Hlavním úkolem studie bylo podle Poláška měření a analýza turistické návštěvnosti Jihočeského kraje na základě využití geolokačních signalizačních dat mobilního operátora. Měřenou destinací byl kraj prostřednictvím svých jedenácti turistických oblastí. České Kanady, Českobudějovicko-Hlubocka, Českokrumlovska, Lipenska, Novohradsko-Doudlebska, Písecko-Blatenska, PodKletí, Prácheňska, Šumavy, Toulavy a Třeboňska. Referenčním obdobím sběru dat byl celý rok 2018. JCCR tak získala velmi užitečná a unikátní data o typu, pohybu či původu turistů na jihu Čech a délce jejich turistických návštěv regionu v tomto období.

Průzkum byl realizován v rámci projektu Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály cestovního ruchu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Použitá metoda sběru geolokačních signalizačních dat patří vůbec k těm nejpřesnějším a celkové hodnoty jsou velmi blízké skutečné návštěvnosti, s chybovostí maximálně ± 3 procenta. Mobilní operátoři jsou schopni prostřednictvím anonymizovaných zbytkových dat z mobilní sítě měřit mobilitu osob v prostoru, a to jak u domácích obyvatel, tak u zahraničních návštěvníků. Jedná se tak o objektivní a spolehlivou metodu nezávislou na chování lidí a nezatíženou zkresleními, která vznikají při terénních průzkumech a dotazníkových šetřeních. Metoda navíc dokáže vyloučit z měření rezidenty, pravidelně dojíždějící do analyzované destinace (především za prací), či dlouhodobě pobývající cizince v destinaci. Díky tomu vzniká velmi přesný přehled návštěvnosti související přímo s cestovním ruchem destinace.
Celá analýza je k dispozici na www.jccr.cz.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

11 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page