top of page

Aktuální trendy v cestování 3Q 2021


Světový barometr cestovního ruchu UNWTO pravidelně monitoruje krátkodobé trendy v cestovním ruchu, aby poskytl zúčastněným stranám globálního cestovního ruchu aktuální analýzu mezinárodního cestovního ruchu.


Zpráva je publikována čtyřikrát ročně a obsahuje analýzu nejnovějších údajů o destinacích cestovního ruchu (příjezdový cestovní ruch) a zdrojových trzích (výjezdový cestovní ruch). Barometr také zahrnuje index důvěry založený na průzkumu panelu expertů na cestovní ruch UNWTO, který poskytuje hodnocení nedávné výkonnosti a krátkodobých vyhlídek mezinárodního cestovního ruchu. Členské státy UNWTO , přidružení členové a přidružení členové dostávají Světový barometr cestovního ruchu UNWTO jako součást členských služeb.


Globální cestovní ruch zažívá ve 3. čtvrtletí 2021 vzestup, ale oživení zůstává křehké

 • Po slabé první polovině roku 2021 se mezinárodní cestovní ruch během letní sezóny na severní polokouli mírně zotavil , což posílilo výsledky za třetí čtvrtletí roku, zejména v Evropě.

 • Mezinárodní příjezdy turistů (vícedenní návštěvníci) vzrostly v červenci až září 2021 o 58 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Zůstaly však o 64 % pod úrovněmi z roku 2019.

 • V srpnu a září 2021 byly příjezdy na úrovni -63 % ve srovnání s rokem 2019, což jsou nejlepší měsíční výsledky od začátku pandemie.

 • Nárůst poptávky během třetího čtvrtletí roku 2021 byl způsoben zvýšenou důvěrou cestovatelů v důsledku rychlého pokroku v oblasti očkování a uvolnění omezení vstupu do mnoha destinací.

 • Podle regionů zaznamenala Evropa nejlepší relativní výkon ve 3. čtvrtletí 2021, přičemž mezinárodní příjezdy poklesly o 53 % ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2019.

 • V lednu až září 2021 byly mezinárodní příjezdy turistů po celém světě o 20 % nižší než ve stejném období v roce 2020 , ale stále o 76 % pod úrovní roku 2019.

 • The Americas zaznamenal nejsilnější příchozí výsledky v lednu až září 2021, s příjezdem až 1% oproti roku 2020, ale stále 65% pod úrovní 2019. Caribbean zaznamenal nejsilnější výsledky podle podoblasti s příjezdem až 55% ve srovnání se stejným obdobím v roce 2020, i když stále 38% pod úrovní roku 2019.

 • Navzdory zlepšení zaznamenanému ve třetím čtvrtletí roku zůstává tempo oživení pomalé a nerovnoměrné v jednotlivých regionech světa kvůli různým stupňům omezení mobility, proočkovanosti a důvěře cestovatelů.

 • V Asii a Tichomoří byly příjezdy ve 3. čtvrtletí 2021 stále o 95 % pod úrovněmi z roku 2019, protože mnoho destinací zůstalo uzavřeno pro cesty, které nejsou nezbytné. Afrika a Střední východ zaznamenaly ve srovnání s rokem 2019 pokles o 74 % a 81 %.

 • Z větších destinací vykázaly podle aktuálně dostupných informací nejlepší výsledky ve třetím čtvrtletí roku 2021 Chorvatsko (-19 %), Mexiko (-20 %) a Turecko (-35 %).

 • Údaje o příjmech z mezinárodního cestovního ruchu ukazují podobné zlepšení ve 3. čtvrtletí 2021, přičemž Mexiko zaznamenalo stejné příjmy jako v roce 2019, zatímco Turecko (-20 %), Francie (-27 %) a Německo (-37 %) vykázaly relativně menší pokles oproti předchozímu roku. rok.

 • V oblasti odchozího cestovního ruchu byly výsledky také mírně lepší, Francie a Německo vykázaly ve třetím čtvrtletí -28 % a -33 % ve výdajích na mezinárodní cestovní ruch .

 • Výdaje na cestovní ruch na cestu výrazně vzrostly díky velkým úsporám a zadržované poptávce po měsících omezeného cestování. Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu na jeden příjezd vzrostly z průměrných 1 000 USD v roce 2019 na 1 300 USD v roce 2020 a v roce 2021 by mohly překročit 1 500 USD. Vyšší výdaje jsou také výsledkem delších pobytů a rostoucích cen dopravy a ubytování.

 • Navzdory nedávným zlepšením by nerovnoměrná proočkovanost na celém světě a nové kmeny Covid-19 mohly ovlivnit již tak pomalé a křehké zotavení.

 • Podle nejnovějších údajů UNWTO se očekává, že příjezdy mezinárodních turistů zůstanou v roce 2021 o 70 % až 75 % pod úrovněmi z roku 2019 , což je podobný pokles jako v roce 2020.

 • Výnosy z exportu z mezinárodní turistiky by mohly v roce 2021 dosáhnout 700–800 miliard USD , což je malé zlepšení oproti roku 2020, ale méně než polovina z 1,7 bilionu USD zaznamenaných v roce 2019.

 • Přímý ekonomický přínos cestovního ruchu se odhaduje na US $ 1,9 bilionu v roce 2021 (měřeno v oblasti cestovního ruchu s přímou hrubého domácího produktu), což je výrazně pod pre-pandemické hodnotě US $ 3,5 bilionů.

 • Bezpečné obnovení mezinárodního cestovního ruchu bude i nadále do značné míry záviset na koordinované reakci mezi zeměmi, pokud jde o cestovní omezení, harmonizované zdravotní a hygienické protokoly a efektivní komunikaci, která pomůže obnovit důvěru spotřebitelů.


ÚDAJE O CESTOVNÍM RUCHU

Mezinárodní turistické příjezdy, svět a regiony35 zobrazení0 komentářů

Comments


Nové příspěvky

B2B Travel blog

bottom of page