Vyhodnocení reklamy

Praktické informace a tipy


Google analytics

Služba Google Analytics je zdarma. Jedná se o velmi propracovaný nástroj, který sleduje a shromažďuje data z vašich webových stránek.

Prostřednictvím důmyslného shromažďování údajů a jejich následné analýzy můžete efektivně sledovat, měřit vaše reklamní kampaně.

Zároveň můžete díky informacím z GA optimalizovat vaše stránky a zvýšit tak efekt reklamních kampaní.

Nápověda pro vyhodnocení zdroje návštěvnosti 

Přehledy v sekci Akvizice dávají nahlédnout do cyklu akvizice-chování-konverze: jak získáváte uživatele, jejich chování na vašem webu po akvizici a jejich vzorce konverzí, více zde.

Průvodce nastavení a změn nové verze Google Analytics 4


Další praktické služby a nástroje

  • Bit.ly - je služba zkrácení adres URL a platforma pro správu odkazů.  (měření kliknutí na vámi vybranou url adresu). https://bitly.com 
  • Facebook analytics - Zjistěte, jak nástroj Analytics Analytics poskytuje informace o vaší firmě. Pochopte cestu svého zákazníka přes mobil, web a další. https://analytics.facebook.com/
  • Youtube analytics - kompletní přehled a statistiky vašich videí a publika. https://www.youtube.com/analytics 


VÝKON ZÁKLADNÍCH REKLAMNÍCH POZIC

Výkon reklamy se nejčastěji měří počtem zobrazení nebo počtem prokliků. Poměr mezi nimi se nazývá CTR. 

Definice wiki "Míra prokliku (anglicky: click-through rate, odtud zkratka CTR) je termín používaný v internetové reklamě. Je to míra prokliku, tj. poměr mezi celkovým počtem zobrazení internetové reklamy a počtem prokliků na ni vyjádřen v procentech." 

>>>  NEZAPOMÍNEJTE POUŽÍVAT UTM PARAMETR

Bannery: 0,01 - 1,5 CTR

 case study


Mailing: 2 - 5%

case study

PPC: 

  • od 1% výš, cílené a oborové  3 - 5%. 
  • nad 5% je to pecka 

RE-MARKETINGOVÉ KAMPANĚ MAJÍ BĚŽNĚ 3-5x VYŠŠÍ PROKLIK NEŽ BĚŽNÉ KAMPANĚ!


UTM parametr - nástroj pro měření vašich kampaní

Pokud vaše reklama, například na webu nebo v e-mailu, obsahuje adresu URL, můžete k adrese přidat parametry, které zaznamenají důležité údaje o kampani, například na kterém webu se reklama zobrazila, název kampaně a klíčová slova použitá v reklamě. 

Nástroj pro tvorbu adres URL pro reklamy na webu a v e-mailech

Chcete-li přidat parametry do adres URL v reklamách na webu a v e-mailech, použijte nástroj pro tvorbu adres URL pro kampaně na webu: Ukázky a nástroje služby Google Analytics.

Nástroj pro tvorbu adres URL pro reklamy v mobilních aplikacích

Chcete-li přidat parametry do adres URL v reklamách v mobilních aplikacích, použijte Nástroj pro tvorbu adres URL pro Google Play.HTTPS

Co je HTTPS?

Jedná se o šifrovací protokol, který je nejvíce využívaným způsobem zabezpečení komunikace klienta a serveru. Ověření serveru a šifrování dat je zajištěno pomocí digitálních certifikátů. Stránky, které používají zabezpečení pomoci HTTPS, poznáme podle URL adresy stránky, kde je to určeno https:// před doménovým jménem nebo Vás na to upozorní prohlížeč. 

Význam HTTPS

HTTPS funguje na principu asymetrického šifrování použitím dvou šifrovacích klíčů (veřejný a soukromý), které má každá z komunikujících stran. Veřejný klíč je nutné zveřejnit a zajistit jeho správné předání všem, kteří jej budou chtít použít. Pokud pomocí tohoto klíče kdokoliv zašifruje zprávu, je zajištěno, že ji bude moci rozšifrovat jen majitel použitého veřejného klíče odpovídajícím soukromým klíčem. 

Více info: wiki

Měření prokliků ze stránek https --> http

Webové stránky se zabezpečeným protokolem https mažou citlivé informace při přechodu uživatele na stránky s http. To znamená, že návštěvnost ze stránek s https na svých stránkách s http budete bez UTM parametru jen velmi těžko identifikovat, resp. ji ani nezměříte.

další info o tomto problému najdete na

https://stackoverflow.com

https://zbozi.seznamblog.cz/