top of page

Turisté stráví na jihu Čech ročně v průměru 20 miliónů dnů a nocí

Turisté a jednodenní návštěvníci stráví na jihu Čech ročně v průměru 20 miliónů dnů a

nocí. Vyplývá to z unikátního výzkumu renomované auditorské a poradenské společnosti KPMG, kterou si nechala zpracovat Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK). Jihočeský kraj je v současné době jediným regionem v České republice, který podobným průzkumem disponuje. Výsledky jsou čerpány z analýzy, která mapovala rok 2015.

"Jde o materiál, jenž nám poskytuje podrobné informace, které jsou mimořádně cenné pro budoucí plánování a tvorbu nových projektů v oblasti podpory cestovního ruchu. Obsahuje mimořádně cenné informace důležité pro budoucí strategické plánování v tomto odvětví. Současně dokazuje i význam turismu pro celý region," uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Velice rozsáhlý materiál dopodrobna mapuje nejen skladbu návštěvníků, jejich původ, délku pobytu na jihu Čech, nejčastěji navštěvovaná místa v kraji a podobně, ale obsahuje také konkrétní data o tržbách a příjmech z cestovního ruchu a to jak přímo u poskytovatelů služeb pro turisty, tak u přidružených činností a s tím spojenou zaměstnaností.

"Znalost takto komplexních čísel o stavu cestovního ruchu a rozvoji návazných odvětví umožňuje koncepčně a strategicky plánovat a současně přináší faktické argumenty pro oceňování úspěšných turistických oblastí a motivování regionů s vysokým rozvojovým potenciálem," zdůraznil Polášek.

Jedinečnost projektu "Analýza počtu a struktury domácích a zahraničních návštěvníků v Jihočeském kraji" spočívá v použité metodě výzkumu pohybu, délky pobytu a původu návštěvníků regionu.

"Princip použité metodiky spočíval v analýze signalizačních, čili lokačních dat poskytnutých zcela anonymně mobilním operátorem za danou lokalitu a zvolený čas. To nám umožnilo určit, zda subjektem cestovního ruchu v dané lokalitě a čase byl turista, jednodenní návštěvník, chatař, chalupář, rezident, případně jiný subjekt pouze dojíždějící do dané lokality například do zaměstnání nebo za návštěvami příbuzných a známých," vysvětlil manažer společnosti KPMG Česká republika Ondřej Špaček.

Ze zmíněné analýzy vyplývá například, že z celkové dvacetimiliónové návštěvnosti Jihočeského kraje připadá na turisty, tedy ty, kteří zde nocovali bezmála 10,6 miliónů takzvaných "turistodnů", dalších zhruba 9,4 miliónů takzvaných "osobonávštěv" představovali jednodenní návštěvníci. Celkem 86 procent turistů v Jižních Čechách představovali domácí hosté, 14 procent pak na delší pobyt dorazilo ze zahraničí. Češi převládali také v kategorii jednodenních návštěvníků, 58 procent, cizinců se na celkových číslech podíleli 42 procenty. Mezi domácími návštěvníky jižních Čech jednoznačně převládali obyvatelé Prahy a Středočeského kraje.

Nejnavštěvovanější turistickou oblastí byla Česká Kanada - Třeboňsko (20%), Českobudějovicko - Týnsko (14%), Jihočeská Toulava (13%), Prácheňsko - Písecko (13%), Šumavsko (12%), Lipensko (12%), Českokrumlovsko (11%) a Novohradsko (5%). Nejvyšší denní návštěvnosti dosahuje jihočeský region v období od května do září s kulminací na přelomu července a srpna, kdy počet turistů a návštěvníků představuje až 170 tisíc lidí denně.

"Počet přenocování všech turistů činí v průměru 1,86 nocí. Naším cílem je proto, mimo jiné, turistu v regionu udržet díky kvalitní a bohaté nabídce i formou aktivní propagace co nejdéle," konstatoval manažer marketingu JCCR Ondřej Flemr.

Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem, která využívá dotace, příspěvky a granty z nejrůznějších zdrojů na podporu cestovního ruchu, s jejichž pomocí vytváří produkty cestovního ruchu, rozvíjí turistickou infrastrukturu, kulturu v regionu a spolupráci s příhraničními regiony Horního a Dolního Rakouska a Bavorska. JCCR prezentuje region na domácích výstavách a veletrzích cestovního ruchu, provozuje oficiální Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje a neustále ho rozšiřuje o aktuální data.

Hlavním cílem JCCR je realizace projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu jako turisticky atraktivní destinace.

Kontakt:

Jihočeská centrála cestovního ruchu

B. Němcové 12/2, P. O. Box 80, České Budějovice CZ 370 80, tel.: +420 387 201 283

Ing. Jaromír Polášek, ředitel Bc.

mobil: +420 602 557 731

Ondřej Flemr, marketingový pracovník

e-mail: flemr@jccr.cz

mobil: +420 727 889 979


3 zobrazení0 komentářů

Comments


Nové příspěvky

B2B Travel blog

bottom of page