Marketingový plán

 Na této stránce vám shrnujeme základní pravidla pro vytvoření marketingového plánu a praktické tipy na základě našich zkušeností.

Pravidelně zde sdílíme odkazy na marketingové plány subjektů z cestovního ruchu a aktuální informace z marketingu.


Základní struktura marketingového plánu

  • Stručné shrnutí - shrnutí nejdůležitějších faktů plánu
  • Vize a poslání firmy/organizace, cíle a strategie
  • SWOT analýza
  • Marketingové cíle a cílové trhy
  • Marketingové strategie a rozpočet
  • Marketingový mix
  • Způsob kontroly, měření a vyhodnocení plánu - splnění cílů