Středočeská centrála cestovního ruchu zveřejnila výroční zprávu za rok 2017

07.03.2018

Středočeská centrála cestovního ruchu coby nově zřízená příspěvková organizace Středočeského kraje, která zahájila svůj provoz 1. července 2017, soustředila své aktivity na přípravu a realizaci marketingové strategie pro přípravu turistické sezony 2018.

V prvních měsících své existence se Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) zaměřila zejména na provozní záležitosti, spojené s nastěhováním organizace do budovy Středočeského kraje v Husově ulici, na rekonstrukci Turistického informačního centra Středočeského kraje, na tvorbu marketingového plánu a nových tematických brožur a na přípravu strategie na další roky. Z nové edice propagačních materiálů byl největší zájem turistů o brožuru s názvem "Střední Čechy za první republiky", která představuje výletní trasy po celém kraji, které spojují právě události vzniku první republiky. Turisty provází po dvanácti místech, kde se utvářela česká státnost a její hodnoty.

Turistické informační centrum Středočeského kraje, které provozuje Středočeská centrála cestovního ruchu v Husově ulici v Praze, navštívilo v roce 2017 téměř 15 tisíc turistů. Nově zrekonstruované Turistické informační centrum, které bylo slavnostně otevřeno 29. srpna 2017, je návštěvníkům otevřeno denně od 10 do 18 hodin včetně víkendů a svátků a nabízí kromě poskytování turistických informací o středních Čechách také prodej zájezdů, turistických karet, suvenýrů a upomínkových předmětů.

"Hned od počátku činnosti jsme hledali možnosti, jak zaujmout veřejnost svými produkty. Změnili jsme strukturu čtvrtletně vydávaného periodika Kaleidoskop, zahájili jsme kampaně na podporu cestovního ruchu na Facebookovém profilu, vytvořili nový účet na Instagramu a zvýšili počet sledovanosti na sociálních sítích na více než dvojnásobek," uvedla projektová manažerka Zuzana Janetzká.

V loňském roce Středočeská centrála cestovního ruchu zorganizovala také několik setkání se zástupci cestovních kanceláří i s novináři a prezentovala kraj na významných akcích cestovního ruchu doma i v zahraničí. Například se SCCR setkala s širokou odbornou veřejností na 215. Žofínském fóru na téma: Středočeský kraj a rozvoj cestovního ruchu, které se uskutečnilo dne 31. října 2017. V rámci zahraničních akcí cestovního ruchu SCCR mimo jiné prezentovala turistický potenciál středních Čech na tiskové konferenci CzechTourismu v Bratislavě a na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v Poryní-Falc, Lipsku nebo Petrohradu.

V letošním roce SCCR bude nadále intenzivně propagovat cestovní ruch a turistické možnosti regionu a rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry cestovního ruchu. Například z nedávno konaného veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze si Středočeská centrála cestovního ruchu odvezla zvláštní cenu poroty v kategorii Nejzajímavější propagační materiál v rámci soutěže GRAND PRIX HOLIDAY WORLD 2018.

Výroční zprávu Středočeské centrály cestovního ruchu naleznete ZDE.