Nový koncept veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour

29.09.2017

NOVÝ KONCEPT = Národní prezentace cestovního ruchu v ČR


Veletrhy GO a Regiontour

 • Hlavní prezentační platforma potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky
 • REGIONTOUR = nosný projekt na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu
 • Efektivní místo pro setkávání profesionálů v cestovním ruchu
 • Cestovní kanceláře společně s veletrhem Regiontour v pavilonu P
 • Pavilon F = Festivalový pavilon s atraktivním programem

Kvalitní odborný doprovodný program

Jednodenní zahajovací konference na téma: "Aktuální podpora cestovního ruchu v regionech ČR a jak dále...", Prezentace úspěšných programů ze zahraničí

Odborné panely

 • Nové trendy v cestování - nové výzvy
 • Inovativní marketing v cestovním ruchu
 • Nadregionální spolupráce
 • Kvalita služeb v cestovním ruchu
 • Typologie domácího a zahraničního turisty
 • Vzdělávání - výchova kvalitního pracovníka v cestovním ruchu

Centrální programové pódium v pavilonu P

 • Oficiality veletrhů GO a REGIONTOUR
 • Dodatečný prostor pro prezentaci vystavovatelů - výběr "To nejlepší...!"
 • Strukturování programu dle témat

Dvě programová pódia asociací cestovních kanceláří v pavilonu P

 • atraktivní prezentace zahraničních destinací

Atraktivní doprovodný program pro širokou veřejnost

 • Centrální programové pódium - pav. P
 • Program na expozicích vystavovatelů - pav. P
 • RegFoodFest - Festival krajových specialit a regionální potraviny - pav. P
 • Festivalový pavilon F plný zábavy - zaměření na zvýrazněná témata (aktivní dovolená, gastroturistika, kulturní bohatství)

Mezinárodní rozměr

 • Zvýšení účasti z okolních zemí (Maďarsko, Slovensko, Polsko, Rakousko)
 • Navýšení počtu zahraničních národních centrál ze zemí s největším výjezdem českých turistů

Intenzivní spolupráce na koncepci veletrhu a programu s partnery

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů ČR, ag. CzechTourism, Statutární město Brno, Fórum cestovního ruchu ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Státní zemědělský intervenční fond, Regionální agrární komora JmK a Arcibiskupství pražské
 • Hlavní komunikační platforma = Výstavní výbor (pravidelná jednání, 3-4x za rok)

Nová strategie propagační kampaně veletrhů GO a Regiontour zajistí příchod nových návštěvníků

Zaměření - formát veletrhu

 • 1. den (čtvrtek 18.1.2018) - B2B platforma
 • 2. den (pátek 19.1.2018) - B2B / B2C
 • 3. den (sobota 20.1.2018) - B2C
 • 4. den (neděle 21.1.2018) - B2C

Změny v obsazení jednotlivých pavilonů

 • Pavilon P - REGIONTOUR, GO, RegFoodFest a GastroJunior Brno - BidvestCup
 • Pavilon F - GO Kamera a nová témata v doprovodném programu pro veřejnost
 • Volná plocha - venkovní doprovodný program


www.bvv.cz/go-regiontour