Milion přenocování Čechů v Německu - očekávání skvělé roční bilance

19.02.2018

Praha, 12. února 2018 Krátce před oznámením konečných čísel za rok 2017 si německý incoming připisuje další rekordní výsledek. Od ledna do listopadu bylo v ubytovacích zařízeních s deseti a více lůžky dle údajů Spolkového statistického úřadu zaznamenáno 78 milionů přenocování hostů ze zahraničí, což je o 3,5 procenta více než za stejné období předchozího roku. Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva Německé turistické centrály (DZT), k tomu dodává: "V průběhu celého roku 2017 se německý příjezdový cestovní ruch vyvíjel dynamičtěji než v předchozím roce. Zatímco v roce 2016 vzrostl počet přenocování ze zahraničí v porovnání s předešlým rokem jen mírně o 1,4 procenta, můžeme dnes počítat s tím, že míra růstu bude za rok 2017 dvojnásobná. K tomu přispívají jednak příznivé ekonomické podmínky a politická stabilita ve významných zdrojových trzích, ale především však skvělá image Německa jako turistické destinace -'Germany simply inspiring'".

Milion přenocování z Čech

Po skvělých výsledcích z letních měsíců a počátku podzimu si destinace Německo v počtu přenocování Čechů vede i nadále dobře: Od ledna do listopadu 2017 bylo nahlášeno 1106030 přenocování českých hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 odpovídá nárůstu o 4,4 procenta. Hranici jednoho milionu přenocování navíc Česko ve statistikách překonalo už v říjnu, tedy o měsíc dříve, než tomu bylo v roce 2016. Jen v listopadu pak bylo zaznamenáno 97105 přenocování, což odpovídá nárůstu o 8,8 procenta. "Skutečnost, že čeští turisté překonali hranici jednoho milionu přenocování vsousedním Německu v porovnání s předchozím rokem o měsíc dříve, je důkazem toho, že obliba této turistické destinace kontinuálně roste. Navíc tímto Česká republika potvrdila svou pozici mezi dvacítkou nejvýznamnějších zdrojových trhů německého incomingu," komentuje Jan Pohaněl, vedoucí zastoupení DZT pro Českou republiku. "Největší podíl cest Čechů do Německa tvoří s 53 procenty dovolené, podíl služebních cest činí 29 procent a 18 procent jsou soukromé cesty a návštěvy příbuzných," dodává Pohaněl.

Boom městské turistiky

Na vzestupu je opět i městská turistika, a to především v německých metropolích: Hlavní město Berlín je s 106605 přenocováními a přírůstkem o 4,7 procenta na špici, následuje Mnichov s 51380 přenocováními a dvoumístným nárůstem o 27,2 procenta na místě druhém a Frankfurt nad Mohanem s 29107 přenocováními a nárůstem o 5 procent. Hned za nimi jsou Drážďany, v saské metropoli bylo od ledna do listopadu zaznamenáno 28705 přenocování českých hostů, což je o 10,5 procenta více než v roce 2016. Dynamický růst zaznamenal v roce 2017 s nárůstem přenocování o 39,2 procenta také Kolín nad Rýnem (14684 přenocování) a Lipsko s nárůstem o 27,1 procenta (10560 přenocování).

Nejoblíbenější cílové destinace Čechů

Celkově nocují Češi nejčastěji v sousedním Bavorsku (371892 přenocování), následuje Bádensko-Württembersko (134662 přenocování), Berlín (106605 přenocování) a Severní Porýní-Vestfálsko (102960 přenocování). Mezi novými spolkovými zeměmi vede na pátém místě Sasko, které zaznamenává s dvouciferným přírůstkem o 17 procent (82703 přenocování) i nadále dynamický růst.

Nadprůměrný růst trhů amerického kontinentu

Z hlediska objemu zůstává Evropa spodílem 72,9 procenta nejsilnějším zdrojovým trhem německého incomingu. Mezi jednotlivými regiony, odkud putují zahraniční cesty, je největším tahounem růstu americký kontinent. Spojené státy americké coby nejvýznamnější zámořský trh zaznamenávají i nadále nadprůměrný růst o 8,6 procenta. Vysokou míru růstu vykazují také Brazílie, Kanada a střední Amerika. Také čísla z asijských trhů jsou o 3,9 procenta vyšší než ve srovnatelném období předchozího roku. V průběhu roku 2017 se s veskrze dvoumístnými mírami růstu nadále stabilizoval také objem přenocování ze států BRIC: Brazilský trh se zotavil a do konce listopadu 2017 vygeneroval o 14,7 procenta přenocování více než vpřechozím roce, Rusko je o 20,6  procenta nad úrovní předešlého roku, Indie přispěla Německu o 12,6 procenta více přenocováními a Čína o 10,6 procenta.Dalšími dynamickými trhy zasijsko-pacifického prostoru jsou Japonsko (+7 %), Korea (+12,3 %) a Tchaj-wan (+13,2 %) Z nejvýznamnějších evropských trhů se obzvláště pozitivně vyvíjejí Rakousko (+6,4 %), Polsko (+10,1 %), Rumunsko (+19,6 %) a Maďarsko (+8,9 %).

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je německým národním úřadem cestovního ruchu shlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energiezastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. DZT vyvíjí a komunikuje strategie a produkty, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruchdo Německa. K tomu provozuje 32 zahraničních zastoupení po celém světě. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na www.germany.travel/presse.