Konference turistické spolupráce zemí CEEC

19.06.2018

Konference turistické spolupráce zemí CEEC prokázala posílení iniciativy Nové hedvábné stezky v Evropě

Setkání na téma cestovního ruchu ve střední a východní Evropě (CEEC) se konalo v hotelu Nanyuan. Konference se zúčastnilo více než 500 hostů z více než deseti zemí střední a východní Evropy, včetně Lotyšska, České republiky, Chorvatska, Srbska, Polska, Maďarska, Bulharska a Bosny a Hercegoviny. Konference se konala v přístavním městě Ning-po, které usiluje o globální rozvoj města jako výchozího bodu "Námořní hedvábné stezky".

Mezinárodní delegáti na konferenci zastupovali národní asociace cestovního ruchu, kanceláře městských starostů, mezikontinentální finanční instituce, stejně jako ambasády a konzuláty. S rozšiřováním možností turistického ruchu v Číně a v zemích střední a východní Evropy přináší intenzita cestování stále větší potřebu multilaterální organizace cestovního ruchu. Například v roce 2017 město Ning-po zorganizovalo zájezdy do evropských zemí pro celkem 274 000 turistů.

Chen Zhongchao, náměstek primátora města Ning-po, ve svém projevu zdůraznil, že Ning-po je plně zavázáno k dlouhodobému rozvoji iniciativy "Nové hedvábné stezky" prostřednictvím komplexní podpory cestovního ruchu a výměny se zeměmi střední a východní Evropy. Vláda provincie Zhejiang podpořila Ning-po novými direktivami a opatřeními pro koordinaci záležitostí, jako jsou rychlá víza pro cestovní ruch se zeměmi střední a východní Evropy, podpora leteckých společností k tomu, aby zavedly přímé lety přes Ning-po do Prahy a Budapešti a podporovaly čínský cestovní ruch do zemí střední a východní Evropy.

Během akce byl uspořádán podpisový ceremoniál pro investice do cestovního ruchu a tržní spolupráci na projektech rozvoje cestovního ruchu. Delegáti během konference podepsali řadu významných dohod o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Podepsání významných multilaterálních projektů v oblasti propagace turistiky

Během hlavního projevu představil Ingus Rozenblats, ředitel pro investice a rozvoj Lotyšské republiky v Pekingu, lotyšskou kulturu spolu s její turistickou infrastrukturou a zajímavostmi.

Fang Yu, známý televizní moderátor, diskutoval o iniciativě "Nová hedvábná stezka" a o tom, jakým způsobem chce město Ning-po podporovat multilaterální spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Kromě toho zástupci Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska a dalších zemí střední a východní Evropy hovořili o turistickém průmyslu v tomto regionu a potenciálu střední a východní Evropy pro čínské turisty.

Konference o spolupráci v oblasti cestovního ruchu ve střední a východní Evropě byla ukončena s vysokým očekáváním ohledně budoucího vývoje cestovního ruchu v Ning-po, v Číně a zemích střední a východní Evropy. Vzhledem k tomu, že iniciativa "Nová hedvábná stezka" sblížila vztahy zúčastněných zemí, tak i tato iniciativa realizuje sdílenou a prosperující budoucnost.