en-Na jihu Čech utratí turisté ročně 20 miliard korun

09/03/2017

Na jihu Čech utratí turisté každoročně přibližně 20 miliard korun. Vyplývá to z analýzy auditorské a poradenské společnosti KPMG, kterou si nechala zpracovat Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK). Celková ekonomická spotřeba iniciovaná turismem v multiplikaci, tedy včetně zahrnutí nepřímých finančních efektů, se dle studie vyšplhala až na 40 miliard.

Analýza, kterou KPMG zpracovávala loni, sledovala tržby z turismu v regionu v roce 2015. "Na základě těchto souhrnných dat výzkum konstatuje, že celkový přínos cestovního ruchu pro veřejné rozpočty v jižních Čechách, tedy pro města, obce a podobně, se v roce 2015 pohyboval přibližně na úrovni osmi miliard korun. Je tedy zřejmé, jaký význam má cestovní ruch a rozvoj turistiky pro celý region," uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Pro srovnání. V celorepublikovém měřítku dosáhla v roce 2015 celková přímá útrata účastníků cestovního ruchu 260 miliard korun, celková spotřeba v multiplikaci pak zhruba 510 miliard. Cirka 105 miliard korun z této částky směřovalo do veřejných rozpočtů.

"Z celkového koláče výnosů putovalo 72 procent do státního rozpočtu, 11 procent do rozpočtů zdravotních pojišťoven, 12 procent ve prospěch města obcí a pět procent z této sumy získaly kraje," doplnil Polášek.

Zmíněných 20 miliard korun, které turisté na jihu Čech utratili, jsou označovány jako přímé efekty vyvolané v odvětvích přímo spojených s turismem, kde dochází zde k přímému kontaktu poskytovatele či zprostředkovatele služeb se zákazníkem - turistou. Sem patří ubytovací služby - hotely, ubytovny, prázdninové tábory, kempy a tábořiště, stravovací služby, služby osobní dopravy, čerpací stanice pohonných hmot, cestovní kanceláře a průvodcovské služby, informační kanceláře, kulturní služby - muzea, galerie, divadla, historické památky, zoologické a botanické zahrady, rekreační a zábavní služby - sportovní, lyžařské, golfové areály, plážové služby, tematické a zábavní parky, herny a kasina i další přímé služby pro turisty.

Multiplikované (vyvolané), tedy nepřímé efekty turismu, jsou vytvářeny v dodavatelských odvětvích, jako je například stavebnictví - výstavba ubytovacích a rekreačních zařízení, prodej a opravy motorových vozidel, prodej pohonných hmot přímým poskytovatelům turistických služeb, prodej cestovních a jiných potřeb, výroba a dodávky potravin do restauračních zařízení, výroba a dodávky vybavení pro hotely, služby hotelovému průmyslu - prádelny, marketingové služby, účetní služby, úklidové služby, telekomunikační služby, veřejná správa, bezpečnost a další.

"Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které nesporně patří mezi nejvýznamnější součásti regionální, národní i světové ekonomiky. Je také resortem, jehož význam spočívá i ve výrazném přílivu evropských dotačních prostředků do České republiky," zdůraznil Polášek.

Jihočeský kraj je v současné době jediným regionem v České republice, který podobným průzkumem disponuje. "Výstupy z analýzy KPGM nám umožňují budoucí efektivní strategické plánování a tvorbu nových projektů v oblasti podpory cestovního ruchu. Sem patří mimo jiné vhodně zvolené a správně zacílené formy a metody propagace turistické nabídky Jihočeského kraje," konstatoval manažer marketingu JCCR Ondřej Flemr.

Materiál dopodrobna mapuje nejen skladbu návštěvníků, jejich původ, délku pobytu na jihu Čech, nejčastěji navštěvovaná místa v kraji a podobně, ale obsahuje také konkrétní data o tržbách a příjmech z cestovního ruchu a to jak přímo u poskytovatelů služeb pro turisty, tak u přidružených činností a s tím spojenou zaměstnaností.

Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem, která využívá dotace, příspěvky a granty z nejrůznějších zdrojů na podporu cestovního ruchu, s jejichž pomocí vytváří produkty cestovního ruchu, rozvíjí turistickou infrastrukturu, kulturu v regionu a spolupráci s příhraničními regiony Horního a Dolního Rakouska a Bavorska. JCCR prezentuje region na domácích výstavách a veletrzích cestovního ruchu, provozuje oficiální Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje a neustále ho rozšiřuje o aktuální data.

Hlavním cílem JCCR je realizace projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu jako turisticky atraktivní destinace.

Kontakt:

Jihočeská centrála cestovního ruchu

B. Němcové 12/2, P. O. Box 80, České Budějovice CZ 370 80, tel.: +420 387 201 283

www.jccr.cz, www.jiznicechy.cz

Ing. Jaromír Polášek, ředitel Bc.

e-mail: polasek@jccr.cz

mobil: +420 602 557 731

Ondřej Flemr, marketingový pracovník

e-mail: flemr@jccr.cz

mobil: +420 727 889 979