DZT pořádá 9. března 2018 již 7. Den bezbariérového turismu

19.02.2018

V pátek 9. března 2018 pořádá Německá turistická centrála (DZT) ve spolupráci s organizací "Tourismus für Alle in Deutschland e.V. - Turismus v Německu pro všechny" (NatKo) v prostorách City Cube Berlin již posedmé Den bezbariérového turismu. Jako stěžejní vybrali pořadatelé v letošním roce témata "aktivní dovolená" a "specifika bezbariérového cestování ve venkovských lokalitách".

Carsten Cossmann, vedoucí sekce turismu ADAC, Bernd Dohn, ředitel sítě Německých mládežnických ubytoven a doktorka Ulrike Regele, vedoucí referátu obchodu a cestovního ruchu Německého sněmu obchodních a průmyslových komor budou hovořit například o tom, jaké atraktivní možnosti Německo aktivním turistům s postižením nabízí a jaký potenciál a výzvy tento segment přináší poskytovatelům turistických služeb a destinačním agenturám ve venkovském prostoru. Náhled z praxe zprostředkují výkonní manažeři a zástupci atraktivních regionů cílících na milovníky přírody a aktivní dovolené, jako je například alpský region Tegernsee-Schliersee nebo jezerní krajina Ruppiner Seenland.

Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT, k tomu dodává: "Den bezbariérového turismu se již etabloval jako skvělá platforma, kde lze vést kompetentní debatu o výzvách a vývoji tohoto tématu budoucnosti. Podpora rozvoje cestovního ruchu ve venkovských regionech je důležitým polem strukturální politiky, vytváření bezbariérové nabídky klíčovým společenským úkolem. Díky naší kompetenci v obou segmentech a cílené komunikaci tohoto tématu posilujeme pozici Německa jako destinace v mezinárodní konkurenci."

Účast na této odborné konferenci je možná i bez akreditace na paralelně probíhající veletrh cestovního ruchu ITB.

DZT byla Spolkovým ministerstvem hospodářství a energie organizací této odborné konference pověřena již popáté v řadě. Akce se koná za podpory akciové společnosti "Barrierfreie Reiseziele in Deutschland", zemské pracovní skupiny "Tourismus für Alle" a Messe Berlin. Podrobné informace k bezbariérové turistické nabídce v Německu a aktuální program Dne bezbariérového turismu naleznete online na adrese www.germany.travel/tdbd.

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je německým národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energie zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. DZT vyvíjí a komunikuje strategie a produkty, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruchdo Německa. K tomu provozuje 32 zahraničních zastoupení po celém světě. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na www.germany.travel/presse.