Dotace na marketingové aktivity v cestovním ruchu 2019

08.12.2018

V rámci národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020) vypsalo MMR výzvu na podání žádostí o dotaci na marketingové aktivity v cestovním ruchu pro rok 2019.

Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích. 

Podpořeny budou aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci. 

Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce. Realizace akce je možná v 2019/2020. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019. 

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
DT č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní úrovni
DT č. 3 - Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni

Lhůta pro podání žádosti - platnost výzvy
Platnost výzvy: 16. 11. 2018 - 15. 02. 2019

Příjem žádostí podatelnou MMR: 1. 12. 2018 - 15. 02. 2019

Více na stránce: www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch

Dokumenty: