Cestovní ruch

Cestovní ruch je  definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni. 


Cestovní ruch & Česká republika

Cestovní ruch koordinuje a metodicky řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. (MMR). Jako důležitý cíl aktivit  ministerstva je dosažení "lepší ochrany spotřebitele a stanovit pravidla pro provoz cestovních kanceláří a agentur." Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, je příspěvková organizace MMR a slouží k propagaci ČR jako zajímavé turistické destinace. (aktuální statut oragnizace ze dne 1.1.2016 najdete zde.) Czechtourism - výroční zprávy.


Destinančí management

DESTINAČNÍ MANAGEMENT - angl. destination management = soubor technik, nástrojů a opatření používaných pří koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci CR v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty CR, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informační a rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti CR, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru CR i podpora vzniku profesních spolků, sdružení a organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvnický management, model LAC a tzv. spektrum rekreačních příležitostí (utok.cz)


Cestovní ruch & internet


NetMonitor.cz - kategorie Cestovní ruch - obsah, 07/2019

Covid-19 Cestovní ruch 2020

Doporučujeme pravidelně sledovat


iCot.cz, web časopisu pro odborníky z cestovního ruchu

TTG.cz, web mezinárodního časopisu pro odborníky z cr

Celosvětová komunita lidí - profíků z cestovního ruchu