Cestovní ruch

Cestovní ruch je  definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni. 

Cestovní ruch & Česká republika

Cestovní ruch koordinuje a metodicky řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. (MMR). Jako důležitý cíl aktivit  ministerstva je dosažení "lepší ochrany spotřebitele a stanovit pravidla pro provoz cestovních kanceláří a agentur." 

Praktické odkazy cestovní ruch

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, je příspěvková organizace MMR a slouží k propagaci ČR jako zajímavé turistické destinace. (aktuální statut Czechtourism najdete zde, přehled o činnosti je v kategorii výroční zprávy).

Více o CzechTourism

Strategie CzechTourism a destinace ČR 2021 - 2025


Destinančí management

DESTINAČNÍ MANAGEMENT - angl. destination management = soubor technik, nástrojů a opatření používaných pří koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu (dále jen CR) v dané destinaci. 

Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty CR, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informační a rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti CR, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru CR i podpora vzniku profesních spolků, sdružení a organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvnický management, model LAC a tzv. spektrum rekreačních příležitostí (utok.cz)


Destinační společnosti v ČR

Cestovní ruch & zahraničí

Covid-19 Cestovní ruch 2020

Cestovní ruch, statistiky, žebříčky, data

měst, regionů, turistických cílů a služeb nebo aktivit turistů

Česká republika & incoming

Svět & TOP destinace 
Aktuality z cestovního ruchu

Od 11. listopadu do 11. prosince bude Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přijímat žádosti o podporu z dotačního programu COVID - cestovní ruch, který má pomoci subjektům působícím v turismu překlenout současnou fázi koronavirové krize. Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) se ve spolupráci s manažery jedenácti jihočeských turistických...