Cestovní ruch

Cestovní ruch je  definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni. 

Strategie CzechTourism a destinace ČR 2021 - 2025

Prioritou strategie je digitalizace a efektivní marketingová podpora regionů a podnikatelů.  Mezi další priority patří transparentnost a řízení destinační značky Česká republika. Pětiletá strategie bude implementována pomocí ročních akčních plánů, které budou vycházet z konkrétní situace na trhu.

Náš blog & aktuality z cestovního ruchu

Od 11. listopadu do 11. prosince bude Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přijímat žádosti o podporu z dotačního programu COVID - cestovní ruch, který má pomoci subjektům působícím v turismu překlenout současnou fázi koronavirové krize. Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) se ve spolupráci s manažery jedenácti jihočeských turistických...