Reklama - Internet (cpt, cpc/ppc, cpa, rtb)

Pomůžeme vám připravit kompletní mediaplán vaší reklamní kampaně, včetně zacílení, aby jsme společně dosáhli vysokých konverzí. Pokud vašim cílen není prodej služeb ale oslovení velkého počtu turistů, zajistíme vám maximální možný zásah na definou cílovou skupinu s nízkými náklady.

Turistika.cz, největší turistický portál, umíme zacílit reklamu, dle zájmu (cyklo, rodiny s dětmi apod.) nebo podle lokality, kam pojedou (Praha, Lipno, Chorvatsko, apod.)

500 000 - 900 000 turistů / měsíc

Seznam.cz / Google.com, upřednostnění ve vyhledávačích na vybraná klíčová slova. Cena od 3,- do 20,- Kč za klik. 

Zajistíme reklamu cílenou na návštěvníky vašich stránek (re-marketing) nebo na stránky o cestování / outdoor nebo dle jejich zájmu, cena od 5,- Kč / klik

Turistika, ubytování, zájezdy a další

Cílení reklamy

Čím lépe společně definujeme vašeho zákazníka a zacílíme na něj vaši reklamu, tím větší bude konverze a poroste efektivita vaší reklamní kampaně = za 1 000,- Kč můžete mít 1 zákazníka nebo 10 zákazníků . 

Pojmy

cpt - cena za 1000 zobrazení (cost per thousand)

cpc/ppc - cena za klik (cost per click / pay per click)

cpa - cena za akci (nákup, registrace, poptávka apod., cost per action)

rtb - aukční forma nákupu reklamní plochy (real time bidding)